Adatvédelmi Szabályzat

1.2. verzió érvényesség kezdete: 2019-07-10

A Hill & Garden Kft. (2093 Budajenő, Vadvirág utca 5, Magyarország), (a továbbiakban Szolgáltató) mint az edenpont.com (a továbbiakban Honlap) üzemeltetője, összhangban a vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

A Szolgáltató kizárólag az érintettek előzetes írásbeli hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést.

A Honlap látogatása során a látogató személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. Név nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célokra, internetes megjelenésének optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére használja fel. Ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

Szolgáltató a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb.) úgynevezett cookie-kat használ. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja.

A Honlapra felhasználóként történő belépés elektronikus regisztráció útján lehetséges, melyhez szükséges a regisztrációs oldalon szereplő személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) megadása. A Honlap használata során a regisztrált felhasználók részére nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pl. helyfoglalás) további személyes adatokra lehet szükség a szolgáltatás teljesíthetősége és biztonságossága érdekében. Szolgáltató az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig, az érintett általi hozzájárulás mértékétől függően az alábbi célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeli és használja fel:

 • Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások fejlesztésével, a látogatói igények minél szélesebb körének kielégítésére alkalmas szolgáltatások bevezetésével összefüggő, valamint az Szolgáltató működését segítő elemzések, felmérések készítése; a helyfoglalással összefüggésben a rendezvényt érintő egyéb fontos körülményről történő tájékoztatás nyújtása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás;
 • Szolgáltató tevékenységével, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos reklámcélú közvetlen (e-mailben, más online csatornán stb.) megkeresések (közvetlen üzletszerzés) küldése, melyekben Szolgáltató a vele együttműködő stratégiai partnereinek is megjelenést biztosít;
 • Nyereményjátékok és időszakos promóciók szervezése, valamint az ezekkel összefüggő kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, nyeremények átadása, kedvezmények érvényesíthetőségének biztosítása;
 • Szolgáltató hűségprogramjában való részvétellel és az annak keretében nyújtott kedvezmények igénybevételével kapcsolatos adatbázis létrehozása, az ezzel összefüggő szolgáltatásnyújtás, kapcsolattartás, tájékoztatás adása.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatáson felül Szolgáltató csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amennyiben erre jogszabály kötelezi.

Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatok közül az alábbiakat adja ki a program házigazdájának: a foglalást végző nevét, számlázási címét és telefonszámát. Szolgáltató egyéb harmadik félnek, aki nem program házigazda, személyes adatokat nem ad ki, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja. A házigazdáknak kiadott személyes adatok felhasználásáért Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Szolgáltató eseményein a program házigazdája, a programon résztvevők vagy Szolgáltató megbízottja által fotók készülnek. A fotókon megjelenhetnek a program résztvevői is. Edenpont.com ezeket a fotókat a felhasználói adatoktól elkülönítve, a felhasználókkal nem összekapcsolva tárolja és használja fel:

 • az adott program adatalapjának galériájában
 • közösségi oldalain

A fotók tárolásának és felhasználásának feltételeit az érintett a programra történő jelentkezéssel elfogadja. Az érintett bármikor indokolás nélkül kérheti a személyét tartalmazó fotó nyilvános felhasználásának törlését. Szolgáltató az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adott fotót az edenpont.com oldaláról és közösségi felületeiről.

A programok lebonyolítása után a regisztrált felhasználók profiloldalukon önkéntes alapon véleményt írhatnak az eseményekről, amelyek megjelennek az adott esemény adatlapján, és azt az edenpont.com weboldalát böngészők láthatják.

Szolgáltató a látogatók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészíti ki, vagy kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal.

Szolgáltató a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására a tőle elvárható legmagasabb színvonalú technikai védelmi intézkedéseket alkalmazza. Eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak, és a szerződéses szabadság keretein belül az általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

Szolgáltató az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

Szolgáltató az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor indokolás nélkül kérheti adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy Szolgáltató a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Szolgáltató az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat edenpont@edenpont.com e-mail címen fogadja.

 


1.1. érvényesség kezdete: 2017-09-29

A Hill & Garden Kft. (2093 Budajenő, Vadvirág utca 5, Magyarország), (a továbbiakban Szolgáltató) mint az edenpont.com (a továbbiakban Honlap) üzemeltetője, összhangban a vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

A Szolgáltató kizárólag az érintettek előzetes írásbeli hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést.

A Honlap látogatása során a látogató személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. Név nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célokra, internetes megjelenésének optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére használja fel. Ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

Szolgáltató a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb.) úgynevezett cookie-kat használ. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja.

A Honlapra felhasználóként történő belépés elektronikus regisztráció útján lehetséges, melyhez szükséges a regisztrációs oldalon szereplő személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) megadása. A Honlap használata során a regisztrált felhasználók részére nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pl. helyfoglalás) további személyes adatokra lehet szükség a szolgáltatás teljesíthetősége és biztonságossága érdekében. Szolgáltató az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig, az érintett általi hozzájárulás mértékétől függően az alábbi célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeli és használja fel:

 • Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások fejlesztésével, a látogatói igények minél szélesebb körének kielégítésére alkalmas szolgáltatások bevezetésével összefüggő, valamint az Szolgáltató működését segítő elemzések, felmérések készítése; a helyfoglalással összefüggésben a rendezvényt érintő egyéb fontos körülményről történő tájékoztatás nyújtása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás;
 • Szolgáltató tevékenységével, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos reklámcélú közvetlen (e-mailben, más online csatornán stb.) megkeresések (közvetlen üzletszerzés) küldése, melyekben Szolgáltató a vele együttműködő stratégiai partnereinek is megjelenést biztosít;
 • Nyereményjátékok és időszakos promóciók szervezése, valamint az ezekkel összefüggő kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, nyeremények átadása, kedvezmények érvényesíthetőségének biztosítása;
 • Szolgáltató hűségprogramjában való részvétellel és az annak keretében nyújtott kedvezmények igénybevételével kapcsolatos adatbázis létrehozása, az ezzel összefüggő szolgáltatásnyújtás, kapcsolattartás, tájékoztatás adása.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatáson felül Szolgáltató csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amennyiben erre jogszabály kötelezi. Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik fél részére nem adja tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja. Az érintett a jelentkezésével elfogadja, hogy a Szolgáltató a program megkezdése előtt a program házigazdájának az érintett nevét megküldi.

Szolgáltató eseményein a program házigazdája, a programon résztvevők vagy Szolgáltató megbízottja által fotók készülnek. A fotókon megjelenhetnek a program résztvevői is. Edenpont.com ezeket a fotókat a felhasználói adatoktól elkülönítve, a felhasználókkal nem összekapcsolva tárolja és használja fel:

 • az adott program adatalapjának galériájában
 • közösségi oldalain

A fotók tárolásának és felhasználásának feltételeit az érintett a programra történő jelentkezéssel elfogadja. Az érintett bármikor indokolás nélkül kérheti a személyét tartalmazó fotó nyilvános felhasználásának törlését. Szolgáltató az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adott fotót az edenpont.com oldaláról és közösségi felületeiről.

A programok lebonyolítása után a regisztrált felhasználók profiloldalukon önkéntes alapon véleményt írhatnak az eseményekről, amelyek megjelennek az adott esemény adatlapján, és azt az edenpont.com weboldalát böngészők láthatják.

Szolgáltató a látogatók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészíti ki, vagy kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal.

Szolgáltató a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására a tőle elvárható legmagasabb színvonalú technikai védelmi intézkedéseket alkalmazza. Eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak, és a szerződéses szabadság keretein belül az általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

Szolgáltató az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

Szolgáltató az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor indokolás nélkül kérheti adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy Szolgáltató a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Szolgáltató az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat edenpont@edenpont.com e-mail címen fogadja.